Близостта до Природен парк „Българка“ и съхранената природа наоколо предлагат множество занимания за малките любопитковци, избрали залените учлища – от разходки в гората и походи до организираната в Посетителския център Детска природна академия.